تماس با ما

پذیرش و اطلاعات

تماس با ما
+ Tel: 46853118
+ Fax:46831233

اطلاعات عمومی

آدرس
تهران، شهر قدس ، شهرک صنعتی زاگرس ، خیابان صنعت ، پلاک 29
+ Tel: 46853118
University map

ارتباطات داخلی و خارجی یکی از مهمترین ابزارها برای کمک به ما در رسیدن به اهداف کلی و نتايج مورد انتظار پارس آذران است و همواره گفت و گوي باز و صادقانه گروه پارس آذران با تمام ذینفعان، به درک بيشتر و در نتيجه اعتماد بيشتر آنها به پارس آذران منجر شده است.

فرم تماس

قسمتهای ضروری*

سایر اطلاعات

سایر اطلاعات:

اطلاعات افراد

آدرس شرکت : تهران، شهر قدس ،شهرک صنعتی زاگرس ، خیابان صنعت ، پلاک 29
تلفن : 09122143175
ایمیل :info@parsazaran.com

سوالات

تلفن : 46853118 - 09122143175
ایمیل :info@parsazaran.com

لیست تماس ها

آدرس شرکت : تهران، شهر قدس ،شهرک صنعتی زاگرس ، خیابان صنعت ، پلاک 29 
تلفن : 46853118
ایمیل :info@parsazaran.com
شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی تماس با ما